Ka Makana Alii Chess Meetup on November 15th, 2022

Four players (Christian, Ray, Ramon, Tikeshi) showed up at the meetup tonight.

1 / 2
November 15th, 2022. Ka Makana Alii chess meetup. Christian vs Tikeshi.
2 / 2
November 15th, 2022. Ka Makana Alii chess meetup. Ramon vs Christian.

November 15th, 2022. Ka Makana Alii chess meetup. Christian vs Tikeshi.
November 15th, 2022. Ka Makana Alii chess meetup. Ramon vs Christian.