Ka Makana Alii Chess Meetup - October 2023

1 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
6 / 19
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
7 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
8 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
9 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
10 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
11 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
12 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
13 / 19
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
14 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
15 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
16 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
17 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
18 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
19 / 19
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!