Ka Makana Alii Chess Meetup - October 2023

1 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
6 / 26
October 3, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
7 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
8 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
9 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
10 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
11 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
12 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
13 / 26
October 10, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
14 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
15 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
16 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
17 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
18 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
19 / 26
October 17, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup. Bughouse time!
20 / 24
October 24, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
21 / 24
October 24, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
22 / 24
October 24, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
23 / 24
October 24, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
24 / 24
October 24, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
25 / 26
October 31, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.
26 / 26
October 31, 2023 - Ka Makana Alii chess meetup.