Ka Makana Alii Chess Meetup - March 2024

1 / 8
March 5, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
2 / 8
March 5, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
3 / 8
March 5, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
4 / 8
March 12, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
5 / 8
March 12, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
6 / 8
March 12, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
7 / 8
March 12, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.
8 / 8
March 12, 2024 - Ka Makana Alii chess meetup.